גירושין של חבר

הוא האמין ביכולת שליטה עצמית. אבל הייתה זו טעות מרה

התורה מכירה בטבעיות של המשיכה שבין גבר לאישה, ובכך שהדחף המיני הוא חזק, עז ודוחק. לא בלבד שהיא מאשרת את המשיכה הזאת, היא גם מתייחסת לאיחוד הנובע ממנה במונחים הבריאים והלבביים ביותר. אולם היא מגבילה את ביטויו של הדחף לתחומים המקודשים של החיים, כלומר לאיחוד הקדוש של הנישואין. התורה מבינה היטב שהדחף הזה נובע מהחלק החייתי/האינסטינקטיבי שבנו. ההיגיון וענייני הרוח הגבוהים יותר אינם משמשים ליסוד הזה שבנפשנו מקום משכן טבעי. יש לו חיים משלו. חיים חזקים. ולכן, כדי להגביל ולרסן את ביטויו בדרכים ראויות, התורה מציבה גדרות המגינות על המשיכה המינית מפני כוחה של עצמה.

חלק מה"גדרות" הללו קשורות בהטלת סייגים על גברים ונשים כך שלא ייקלעו לסיטואציות של אינטימיות פוטנציאליות. למשל גברים ונשים שאינם נשואים זה לזה אסורים מלשהות יחדיו באותו החדר לבדם (וכך גם במקומות אחרים, דוגמת מכוניות או מעליות). אם עליהם להיות במחיצה אחת, למשל בסיטואצייה של מקום עבודה, אז הדלת צריכה להיות פתוחה למרחב ציבורי. יש תנאים והיתרים המאפשרים את קיומם של מגעים יומיומיים, אבל בדרך שמגבילה, וניתן לקוות, מונעת, אינטימיות שאינה במקומה.

התורה מבינה גם שהדחפים הגופניים הללו מופיעים בדרגות שונות ובצורות שונות, שיש בינינו כאלה שזקוקים לגדר או שתיים נוספות כדי להגן עליהם מלהיקלע לצרה.

עם זאת, התורה אינה מסדרת רשימת כללים נפרדת לכל אדם. כשיוצרים גדר להגן מפני איזושהי נטייה או סיטואציה שיש בה כדי להביא לידי פיתוי, התורה מציבה את הגדר לכולנו במידה שווה. לפעמים אפשר להרגיש כאילו הגישה הזאת, של גזירה שווה לכול, יכולה לחוש כמו "עונש קולקטיבי" שבמגבלותיו כולנו סובלים ממגבלות מסורבלות, בין שאנו מרגישים שהן צריכות לחול עלינו ובין שלא.

אבל לאחרונה השתנתה הפרספקטיבה שלי בעניין.

אחד מחברי הוותיקים מימי לימודיי בקולג' נתון כיום בתהליכי גירושין. תביעה בגין ניאוף. פרשייה בין שני שותפים לעבודה, שניהם נשואים. לא אכנס לפרטים נוספים, ואומר רק שמדובר בידיד ותיק, עוד מן הימים לפני שהפכתי לדתי, שהמשכתי לשמור על קשריי איתו ושלאורך עשורי שנים היה לי עניין רב בהתפתחותם של ילדיו.

מאז ימי הקולג' שלנו הוא בחור שהרבה למתוח ביקורת על כללי התנהגות שעבר זמנם, מסוג האנשים שבשבילם זכות הביטוי העצמי וההגשמה העצמית הם האלילים של החיים המודרניים. הוא ראה בעצמו אדון לגורלו והאמין שהוא שולט ברגשותיו, בדחפיו ובאינסטינקטים שלו. חוקי התנהגות לא נגעו לו מעולם. במוסר הוא ראה תחום של רכישה אישית. עם חלוף השנים הוא מצא את חיי הדתיים מרתקים, מקסימים ומוזרים. הוא היה ליברלי מספיק כדי לקבל בחיוב את בחירתי לשמור מסורת בלי להתגרות בי, הוא הכיר בבחירתי כביטוי לזכותי לחיות את חיי כרצוני.

כששמעתי את הסיפור השתלשלות תהליך הגירושין, לא יכולתי אלא להניח שחשיבתו השפיעה על בחירותיו. מכיוון שהאדם הנשוי הזה שהה עם עמיתיו הנשואים זמן רב יותר ויותר, ובין היתר עד שעות הלילה המאוחרות, במקום עבודתם, במסעות עסקים או באירועים לחגיגת הישגים עסקיים, יכולתי לשמוע את קולו המשכנע המבטיח לעצמו שמניעיו טהורים, שהוא שולט בתשוקותיו, שחיי הנישואים של כל אחד מהשותפים בלתי-פגיעים לפיתוי ולהרס.

לפי דבריו, רק אחרי שהסיטואציה חצתה פתאום כאילו מעצמה את כל הקווים האדומים, התעוררו הוא ושותפתו לעבודה לגורלם. תוצאות הניאוף והבגידה היכו מכה הרסנית. הילדים והאישה נותרו פגועים לתמיד. הזוג נלכדו ברשת גורלית בלי אפשרות לנסיגה.

החדשות היכו בי. מתוך דאגתי לאשתו ולילדיו, מתוך חרדתי לשבירותם של היחסים האנושיים, לפגיעותם של הרגשות והתחושות אנושיות. על אף חריגותו, למרות מוזרויותיו האישיות, חברי לקולג' הוותיק הוא בחור טוב. אדם חושב. בעל משפחה נחמדה. השקפותיו הן תוצר של זמננו ושל דעות שהשפיעו עליו לא פחות משהן תוצר של חשיבתו העצמאית. הוא לא היה רק גורם העוול, אלא גם הקרבן.

השילוב של תאווה ושל בדידות (היו בעיות בתוך הנישואין שתרמו לסיטואציה, כך הוא סיפר לי) הטילו את האנשים האלה לדרך שאין ממנה חזרה. כל אדם שנשאר לנפשו בלי גדרות היה יכול לעלות על הדרך הזאת. בלי הסייגים של הגדרות הללו, לנוכח התעוררות תאווה ותחושת הבדידות, נמצאה לתשוקה ולרצון להרפתקה קרקע פורייה בנסיבות הקרבה ללא-גבולות של הפגישות העסקיות בדלתות סגורות, בארוחות אחר-הצהריים, בנסיעות עסקיות מחוץ לעיר ובכל הרגעים הרבים-מספור של אינטימיות פונטנציאלית שנגרמת על ידי יחסים שסייגי התורה אינם חלים עליהם. אם הדבר יכול לקרות לו, הוא יכול לקרות לכל אחד, רחמנא ליצלן.

חשבתי על הצער שנגרם לשתי המשפחות, כעסתי על ידידי, התמלאתי חמלה עליו בגלל הסבל שלו, ועלתה בי תחושה כללית של חרדה לנוכח השיעור ההולך וגדל של הגירושין ובהרהור על ההרס שהגירושין מביאים בעקבותיהם. חשבתי רבות על הערכתי הרבה למשפחה, על הדחף שלי להגן על ילדיו. לבי נכמר למחשבה על הכאב של התפרקות המשפחה שלו ושל כל משפחה אחרת. ואז התעוררה בי תובנה חדשה על גישתה של התורה.

החוק היהודי אינו מטיל עונש קולקטיבי בגין התנהגותו הפסולה של המיעוט. הוא אינו מאלץ אותנו לשמור על מגבלות מסורבלות מסוימות כדי לכפר על הנטיות העברייניות של יחידים.

העניין הוא בכך שרצוני לחיות בתחום שבתוך הגדרות, לרסן את התנהגותי, בין שאני מאמין שהן חלות על הנוסח האישי שלי להגיב לפיתוי ובין שאיני מאמין בכך, הוא חלק מהתגובה המשותפת והאחריות הקהילתית שנועדו להגן על יציבותה של כל משפחה בעולם, בכל מקום שלא יהיה.

הטרגדיה של משפחה שנהרסת גדולה כל כך, שהתורה מחייבת כל אחד מאיתנו לתרום את חלקו לשמירת המוסד היהודי הזה, הקדוש מכול. כה הרסנית היא התפרקותה אפילו של משפחה אחת, עד שאנו נתבעים להשתתף בהתלהבות בשמירה על נורמות קהילתיות של התנהגות שיש בהן כדי לשמור מפני הכאב והנזק הנגרמים על ידי התפרקות כזאת.

כשותפים במשפחה יהודית גדולה אחת, כולנו שותפים לאחריות על רווחתם של אחינו ואחיותינו ועל שמירת אחדות משפחתם ושלמות הצאצאים. הקפדה על קיום הגדרות הללו אינה אקט של הכנעה, אלא של שיתוף פעולה והשתתפות קהילתית.

ברוח זו אנו שומרים על החוקים והגדרות של ההתנהגות הן למען רווחת משפחתנו הן למען רווחתו של כל ילד שהוא, בכל במקום שהוא, שאביו, כשהוא לבדו במעלית או שוהה במשרד מאחורי דלת סגורה עם אישה מושכת, עלול להיגרר יום אחד להטיל את בנו לכאוס הלוהט של כאב הגירושין.

לא משנה עד כמה בלתי-סבירים ייראו הנסיבות, לא משנה כמה נדירים הפוטנציאל שלהן להסיט אותנו מדרך הישר, אנו דבקים מרצוננו בשמירה על הגדרות הללו, שהם לפעמים קרובות מסורבלות, מעצבנות, מטריחות – הכול למען שמירה אפילו על משפחה אחת, כדי למנוע שאפילו ילד אחד ייפגע.
במקום לראות בגדרות הללו עונש קולקטיבי, אני מכיר בכך שהן משמשות כשומרים הטובים על עמי כמגינים של משפחתי הן המשפחה הקטנה שאני קורא לה "שלי" והן המשפחה הגדולה הנקראת העם היהודי.
\

תודה לא-ל, במערבולת הסבוכה, המפותלת, המבולבלת ורבת-הפשרות של החיים המודרניים, יש לנו אי של אמת, של חוכמה ושל גישה מעשית, שעליו משפחתי, ומשפחות רבות מספור, יכולות למצוא מרחב של שפיות והגנה בתוך אוקיינוס של הבלות ארצית.

אי שנקרא תורה, ובו גדרות המקיפות אותנו ומגינות עלינו בכל מקום שנלך בו.

 

 הדפס   
 
 
כתבות נוספות
צמיחה, המשך בכתבה המלאה...
 
התמודדות, המשך בכתבה המלאה...
 
דמיון, המשך בכתבה המלאה...
 
שינויים, המשך בכתבה המלאה...
 
כוונה, המשך בכתבה המלאה...
 
שינוי, המשך בכתבה המלאה...
 
למטה, המשך בכתבה המלאה...
 
ממעמקים, המשך בכתבה המלאה...
 
ממעמקים, המשך בכתבה המלאה...
 
צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדוֹף, המשך בכתבה המלאה...
 
הילקוט, המשך בכתבה המלאה...
 
השלכות, המשך בכתבה המלאה...
 
לקחת פיקוד, המשך בכתבה המלאה...
 
מסוגלות, המשך בכתבה המלאה...
 
לתת, המשך בכתבה המלאה...
 
יֵשׁ מוֹצָא, המשך בכתבה המלאה...
 
הצעה, המשך בכתבה המלאה...
 
ידיעה מול תובנה, המשך בכתבה המלאה...
 
שילובים, המשך בכתבה המלאה...
 
שחור לבן, המשך בכתבה המלאה...
 
עודף, המשך בכתבה המלאה...
 
פסיעה לאחור, המשך בכתבה המלאה...
 
חשבון, המשך בכתבה המלאה...
 
הַשְׁפָּעוֹת, המשך בכתבה המלאה...
 
אישון, המשך בכתבה המלאה...
 
גוזמה, המשך בכתבה המלאה...
 
רצוי או מצוי, המשך בכתבה המלאה...
 
סדר, המשך בכתבה המלאה...
 
בניין אב, המשך בכתבה המלאה...
 
שליטה עצמית, המשך בכתבה המלאה...
 
התנצלות, המשך בכתבה המלאה...
 
בריחה, המשך בכתבה המלאה...
 
מוזיקה, המשך בכתבה המלאה...
 
מפי השמועה, המשך בכתבה המלאה...
 
בחירה חופשית, המשך בכתבה המלאה...
 
הרמוניה, המשך בכתבה המלאה...
 
מנהיגות, המשך בכתבה המלאה...
 
קשרים, המשך בכתבה המלאה...
 
וותרנות, המשך בכתבה המלאה...
 
משמעות, המשך בכתבה המלאה...
 
סמכותיות, המשך בכתבה המלאה...
 
גלגל הצלה, המשך בכתבה המלאה...
 
אמת עצמית, המשך בכתבה המלאה...
 
לא סיבה למסיבה, המשך בכתבה המלאה...
 
אי-שפיות או אי של שפיות, המשך בכתבה המלאה...
 
האם הוא באמת יודע מחשבות?, המשך בכתבה המלאה...
 
עולם האמת, המשך בכתבה המלאה...
 
מידתיות, המשך בכתבה המלאה...
 
תמיד אפשר להתחיל מחדש, המשך בכתבה המלאה...
 
להיות מציאותי, המשך בכתבה המלאה...
 
מתוק מתוק..., המשך בכתבה המלאה...
 
גובה רצוי, המשך בכתבה המלאה...
 
לכל זמן ועת, המשך בכתבה המלאה...
 
להוציא מהלב, המשך בכתבה המלאה...
 
לא יודע, המשך בכתבה המלאה...
 
לנהוג נכון, המשך בכתבה המלאה...
 
תיקון טעות, המשך בכתבה המלאה...
 
מופיע אלמוני, המשך בכתבה המלאה...
 
תעזור לעצמך . . ., המשך בכתבה המלאה...
 
קליטה סלולארית, המשך בכתבה המלאה...
 
עצור! גבול לפניך!, המשך בכתבה המלאה...
 
התחלה וסוף, המשך בכתבה המלאה...
 
גבר של עשייה מוחלטת, המשך בכתבה המלאה...
 
מוקדם או מאוחר, המשך בכתבה המלאה...
 
מנוע עם בעירה פנימית, המשך בכתבה המלאה...
 
שתי טיפות מים, המשך בכתבה המלאה...
 
תא לחץ, המשך בכתבה המלאה...
 
פייסנות לשמה, המשך בכתבה המלאה...
 
שְׁמִינִית כָּבוֹד, המשך בכתבה המלאה...
 
חג הביקורים, המשך בכתבה המלאה...
 
קרב בלימה , המשך בכתבה המלאה...
 
רגוע או גרוע?, המשך בכתבה המלאה...
 
שֶׁדֶר נכון, המשך בכתבה המלאה...
 
בחירה או בכי-רע, המשך בכתבה המלאה...
 
אחד בפה - אחד בלב, המשך בכתבה המלאה...
 
מהי המסקנה?, המשך בכתבה המלאה...
 
דַבֵּר דָבָר, המשך בכתבה המלאה...
 
מי בראש?, המשך בכתבה המלאה...
 
למה היום?, המשך בכתבה המלאה...
 
דלק נקי, המשך בכתבה המלאה...
 
אות היא לעולם, המשך בכתבה המלאה...
 
אדון פחימה, המשך בכתבה המלאה...
 
האביר על הסוס, המשך בכתבה המלאה...
 
גירושין של חבר, המשך בכתבה המלאה...
 
סיפור אהבה יהודי, המשך בכתבה המלאה...
 
שקדים, צימוקים והונאה עצמית, המשך בכתבה המלאה...
 
"גורדיטה", המשך בכתבה המלאה...
 
זר פרחים יכול לעצבן, המשך בכתבה המלאה...
 
מה כתבתי לבעלי על הצלחת, המשך בכתבה המלאה...
 
ברגע האחרון, הנישואין ניצלו, המשך בכתבה המלאה...
 
רדופה בזכרונות מן העבר, המשך בכתבה המלאה...
 
להיכן נעלמה ה'אהבה' מהכתובה?, המשך בכתבה המלאה...
 
על טוב הלב והנדיבות יחיו חיי הנישואין, המשך בכתבה המלאה...
 
המדריך המושלם: כך תשנו את בן/בת הזוג שלכם, המשך בכתבה המלאה...
 
להתחיל עם דף נקי, המשך בכתבה המלאה...
 
מצבי לחץ? זה לא אומר שאתם צריכים להיכנס להיסטריה, המשך בכתבה המלאה...
 
כיצד להסכים שלא להסכים, המשך בכתבה המלאה...
 
רוצים שיקשיבו לכם? עליכם להקשיב, המשך בכתבה המלאה...
 
פגישות נישואין בנות 45 דקות ישנו לכם את החיים (לטובה), המשך בכתבה המלאה...
 
אני רוצה שבעלי ישתנה. כיצד אני עושה זאת?, המשך בכתבה המלאה...
 
מהו ה"שטח מת" שלכם?, המשך בכתבה המלאה...
 
תפסיקו להדחיק רגשות, המשך בכתבה המלאה...
 
חיי נישואין מאושרים? תשאלו את אדם וחוה, הם יספרו לכם, המשך בכתבה המלאה...
 
כיצד תשמרו על אהבתכם, המשך בכתבה המלאה...
 
שלא עשנו זהים, המשך בכתבה המלאה...
 
כעס: הוא הורס כל חלקה טובה של החיים. איך מתמודדים איתו? , המשך בכתבה המלאה...
 
חמישה צעדים לנישואין מאושרים, המשך בכתבה המלאה...
 
יש לכם בעיה? אל תשתקו, המשך בכתבה המלאה...
 
אזהרה: נישואין הם דבר קשה, המשך בכתבה המלאה...
 
האם היא בכתה בגללך?, המשך בכתבה המלאה...
 
נישואין לכל החיים: מהו סוד ההצלחה?, המשך בכתבה המלאה...
 
לדבר פחות, להקשיב יותר, המשך בכתבה המלאה...
 
מותר למתוח ביקורת, המשך בכתבה המלאה...
 
סוד ההצלחה: מחויבות, המשך בכתבה המלאה...
 
לא על האהבה בלבד יחיו חיי הנישואין, המשך בכתבה המלאה...
 
כיצד ניתן לטפח הרמוניה בנישואין, המשך בכתבה המלאה...
 
כיצד להירגע בשיא הלחץ, המשך בכתבה המלאה...
 
כיצד תפסיקי לנדנד לבעלך, המשך בכתבה המלאה...
 
בחנו את עצמכם האם גם אתם יכולים להיות מאושרים בנישואין, המשך בכתבה המלאה...
 
יש לי ציפיות מבעלי... האם אני לא ריאלית?, המשך בכתבה המלאה...
 
מהי רמת האינטליגנציה הרגשית שלך?, המשך בכתבה המלאה...
 
כך תתפטרו מן הכעס, לפני שהוא יהרוס לכם את החיים, המשך בכתבה המלאה...
 
"עשרה כללים שישפרו את חיי הנישואין שלכם?" אין דבר כזה, המשך בכתבה המלאה...
 
"אין לנו שום דבר משותף!", המשך בכתבה המלאה...
 
סודות בחיי הנישואין: מותר או אסור?, המשך בכתבה המלאה...
 
בעין טובה, המשך בכתבה המלאה...
 
למערכות יחסים מוצלחות יש חוק אחד, המשך בכתבה המלאה...
 
עשה ולא תעשה לתקשורת חיובית, המשך בכתבה המלאה...
 
רעייתי, אחותי, יונתי, תמתי, המשך בכתבה המלאה...
 
בני זוג או רק ידידים, המשך בכתבה המלאה...
 
זוג הקשישים מסנהדריה שלימדו אותי פרק חשוב בזוגיות, המשך בכתבה המלאה...
 
גברים אף פעם לא בוכים?, המשך בכתבה המלאה...
 
בן/בת זוג עצבניים? זהירות, אתם עלולים להידבק, המשך בכתבה המלאה...
 
מחלה או מחילה? אתם תחליטו, המשך בכתבה המלאה...
 
לאהוב ולהיות אהוב, המשך בכתבה המלאה...
 
בן/בת הזוג לא מפסיקים להתלונן..., המשך בכתבה המלאה...
 
אני מעונינת להיות לבד..., המשך בכתבה המלאה...
 
עוּף גוזל, המשך בכתבה המלאה...
 
גשר = קשר, המשך בכתבה המלאה...
 
הבת שלי אגואיסטית! , המשך בכתבה המלאה...
 
אזהרה: נישואין הם דבר קשה, המשך בכתבה המלאה...
 
בלי השוואות בבקשה, המשך בכתבה המלאה...
 
הראו לכעס את הדלת החוצה, המשך בכתבה המלאה...
 
אני רוצה עוד ילד, המשך בכתבה המלאה...
 
הכירו את רגשות ילדיכם, המשך בכתבה המלאה...
 
מי כאן הקובעת? את!, המשך בכתבה המלאה...
 
כיצד לצלוח את מבוך הדייטים בשלום, המשך בכתבה המלאה...
 
חפשו את הנשמה התאומה שלכם, המשך בכתבה המלאה...
 
עם מי להתחתן, המשך בכתבה המלאה...
 
 
 
 
   
 

 

בית חב"ד כפר ורדים שע"י בית מנחם -כפר ורדים ע"ש הרבי מליובאוויטש (ע"ר) כתובת: ירדן 1  כפר ורדים  25147. מנהל בית חב"ד ושליח הרבי: הרב עמיחי מרינובסקי טלפון: 04-9576770 פלאפון: 054-7600705 דוא"ל: chabad@kfarvradim.org.il

  
כניסה למערכתהרשמה