מהות הגאולה – שלמות קיום התורה והמצוות

סימני הזיהוי שכותב הרמב"ם על מי שיתגלה כמלך המשיח, מבוססים על חיבורו המושלם אל התורה ועל פעולותיו בחיבור העם כולו אל התורה. כי זו כל המטרה בהתגלות המשיח – להביא לקיום מושלם של התורה והמצוות

חב"ד

כותב הרמב"ם: "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דויד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נידחי ישראל וחוזרים כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבים קרבנות ועושים שמיטין ויובלות ככל מצוותה האמורה בתורה". מטרתו של המשיח היא להביא למצב של קיום מושלם של כל התורה והמצוות. כל פעולותיו בכינון המחודש של מלכות בית דויד, בבניית המקדש ובקיבוץ עם ישראל, מיועדות כדי להגיע לניהול אורח חיים "ככל מצוותה האמורה בתורה". כי אכן רק כאשר יש מלך בישראל, בית-המקדש בנוי וכל עם ישראל מקובצים בארץ ישראל ניתן להגיע לקיום מלא של כל התורה והמצוות.

הרמב"ם גם מתאר כיצד תחת שלטונו של המשיח "ינוחו (עם ישראל) ממלכויות שאינן מניחות להם לעסוק בתורה ומצוות כהוגן". כלומר, לא תהיה להם שום הפרעה לקיום אופטימאלי של הרצון האלוקי. אופטימאלי בכמות וגם באיכות. יתגשם אז החזון "והסירותי את לב האבן מבשרכם" (יחזקאל לו, כו) – הלב היהודי יהיה רגיש וקשוב לתחושות רוחניות נעלות, ובנוסף נזכה להיות "חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים". כולנו אפוא נהגה בסודות תורה נשגבים ונתמלא ברגשות אהבה לבורא ויראת-שמים בדרגה מרוממת ביותר.

זו גם הסיבה לכך שסימני הזיהוי שכותב הרמב"ם על מי שיתגלה כמלך המשיח, מבוססים על חיבורו המושלם אל התורה ועל פעולותיו בחיבור העם כולו אל התורה. "הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו... ויכוף כל ישראל לילך בה". כי כאמור, זו כל המטרה בהתגלות המשיח – להביא לקיום מושלם של התורה והמצוות.

חז"ל אמרו, כי העולם נברא בשביל עם ישראל ובשביל התורה, והם גם אמרו שימות המשיח הם תכלית הבריאה. והדברים חופפים ומשלימים אלו את אלו: בימות המשיח יגיעו עם ישראל לקיום מושלם של התורה, ואו אז תתגשם תכלית הבריאה.

מקורות: תלמוד בבלי סנהדרין צח, ב. תנחומא (בובר) בראשית י, ג וה. רמב"ם הלכות תשובה פרק ט והלכות מלכים פרק יא הלכה א ופרק יב הלכה ה. ליקוטי שיחות חלק חי עמוד 271 ואילך.

 הדפס   
 
 
כתבות נוספות
מהות הגאולה – שלמות קיום התורה והמצוות, המשך בכתבה המלאה...
 
הגאולה וארץ הבאגט, המשך בכתבה המלאה...
 
גלולת הקסם , המשך בכתבה המלאה...
 
התורה כמשל, המשך בכתבה המלאה...
 
מרגל משבט לוי, המשך בכתבה המלאה...
 
כוח המעשה, המשך בכתבה המלאה...
 
איך יראה בית המקדש?, המשך בכתבה המלאה...
 
מי יבריא כשהמשיח יבוא?, המשך בכתבה המלאה...
 
גלולת קסם?, המשך בכתבה המלאה...
 
שירת לוויתנים.., המשך בכתבה המלאה...
 
דיכאון? שכחו מזה, המשך בכתבה המלאה...
 
תת תזונה: יש פתרון, המשך בכתבה המלאה...
 
יש חיים אחרי?, המשך בכתבה המלאה...
 
מי יבנה המקדש השלישי?, המשך בכתבה המלאה...
 
חופשי מצומות ותעניות?, המשך בכתבה המלאה...
 
יוד, ברזל ומשיח, המשך בכתבה המלאה...
 
האם יש בחירה חופשית?, המשך בכתבה המלאה...
 
חיבור ההפכים, המשך בכתבה המלאה...
 
תכלית הניסיונות, המשך בכתבה המלאה...
 
ראשית התיקון, המשך בכתבה המלאה...
 
טהרת העולם, המשך בכתבה המלאה...
 
האם יש ''בעל הבית'' לעולם?, המשך בכתבה המלאה...
 
תשובה שמביאה גאולה, המשך בכתבה המלאה...
 
איך להיות בשמחה תמיד?, המשך בכתבה המלאה...
 
איך להלהיב את הנשמה, המשך בכתבה המלאה...
 
אמונה – זה טוב לבריאות, המשך בכתבה המלאה...
 
להיות "נקי", המשך בכתבה המלאה...
 
מהפכות? זו רק ההתחלה!, המשך בכתבה המלאה...
 
כל הפוטנציאל, המשך בכתבה המלאה...
 
מהי האמת המדעית?, המשך בכתבה המלאה...
 
יש טיפול נמרץ?, המשך בכתבה המלאה...
 
אפשר לסמוך עליו?, המשך בכתבה המלאה...
 
כוח משיכה, המשך בכתבה המלאה...
 
עיוור? אתה חייב לקרוא את זה..., המשך בכתבה המלאה...
 
לחיות לנצח, יש מצב?, המשך בכתבה המלאה...
 
זהו? נגמר החורף?, המשך בכתבה המלאה...
 
דלק נקי, המשך בכתבה המלאה...
 
ראש קטן, המשך בכתבה המלאה...
 
לא נפסיק לשיר, המשך בכתבה המלאה...
 
אמרנו כבר מזמן..., המשך בכתבה המלאה...
 
תמיד נקי?, המשך בכתבה המלאה...
 
מצוקה. למה?, המשך בכתבה המלאה...
 
כל אחד עולם מלא , המשך בכתבה המלאה...
 
לא להתרסק, המשך בכתבה המלאה...
 
אמונה טבעית, המשך בכתבה המלאה...
 
זיהוי פלילי, המשך בכתבה המלאה...
 
יש חיים במאדים?, המשך בכתבה המלאה...
 
מלריה, אפריקה, וגאולה..., המשך בכתבה המלאה...
 
לעוף!, המשך בכתבה המלאה...
 
מתוק שהוא מר, המשך בכתבה המלאה...
 
שישמיד את עצמו, המשך בכתבה המלאה...
 
התקשורת – שלנו!, המשך בכתבה המלאה...
 
כאן אצלנו, המשך בכתבה המלאה...
 
אינטרנט. איפה זה?, המשך בכתבה המלאה...
 
לאן הכול מוביל?, המשך בכתבה המלאה...
 
תאי הגזע היהודי, המשך בכתבה המלאה...
 
מה יציל את המוח?, המשך בכתבה המלאה...
 
שכר ועונש, המשך בכתבה המלאה...
 
חבל על הזמן, המשך בכתבה המלאה...
 
עולמות מרובים ואלוקים אחד, המשך בכתבה המלאה...
 
להדביק את הקצב, המשך בכתבה המלאה...
 
פיקוח גנטי והשגחה פרטית, המשך בכתבה המלאה...
 
בשביל מה מדע?, המשך בכתבה המלאה...
 
לרפא את המחלה מהשורש , המשך בכתבה המלאה...
 
לחמם את הרגליים , המשך בכתבה המלאה...
 
לפקוח את העיניים , המשך בכתבה המלאה...
 
מנבואות הגאולה: "ונתתי לכם לב חדש" , המשך בכתבה המלאה...
 
הומאופתיה: התדרדרות בדרך לבריאות , המשך בכתבה המלאה...
 
"ארס עכביש לרפואה" , המשך בכתבה המלאה...
 
העיקר הבריאות , המשך בכתבה המלאה...
 
בימות הגאולה: מתרפאים, בתי רפואה, ושרותי בריאות , המשך בכתבה המלאה...
 
מאורעות אפגניסטן - הכנה לביאת המשיח , המשך בכתבה המלאה...
 
רואה ואינו נראה , המשך בכתבה המלאה...
 
טיל גרעיני הופך למחבט גולף , המשך בכתבה המלאה...
 
וכתתו חרבותם לאיתים , המשך בכתבה המלאה...
 
אנרגיה אטומית , המשך בכתבה המלאה...
 
אחדות אלוקית וטכנולוגיה מתכנסת, המשך בכתבה המלאה...
 
מעל לזמן ומקום , המשך בכתבה המלאה...
 
לחשב חשבונו של עולם, המשך בכתבה המלאה...
 
בעתיד הקרוב , המשך בכתבה המלאה...
 
הפסולת לחשמל - וחסל , המשך בכתבה המלאה...
 
לשמור על יופי הבריאה , המשך בכתבה המלאה...
 
האקולוגיה של אחרית הימים , המשך בכתבה המלאה...
 
לקראת העולם החדש , המשך בכתבה המלאה...
 
ה"מדע" חוזר בתשובה! , המשך בכתבה המלאה...
 
תחיית המתים המדעית , המשך בכתבה המלאה...
 
תיאוריית הקוונטים מציעה: לפקוח עיניים ולראות גאולה , המשך בכתבה המלאה...
 
"החלצות בכוח המהירות", המשך בכתבה המלאה...
 
כוכבים בשמים ובארץ, המשך בכתבה המלאה...
 
החכמים, המשך בכתבה המלאה...
 
מדענים וגאולה , המשך בכתבה המלאה...
 
התרומה כהצלחה מסחרית, המשך בכתבה המלאה...
 
עסקים בעידן הגאולה, המשך בכתבה המלאה...
 
תבואת העתיד, המשך בכתבה המלאה...
 
"את עם עני תושיע", המשך בכתבה המלאה...
 
עמוק בתוך המיתון הכלכלי, המשך בכתבה המלאה...
 
יבשת אמריקה מתאחדת לקראת הגאולה, המשך בכתבה המלאה...
 
תקווה בין החומות, המשך בכתבה המלאה...
 
צמאים למשמעות, המשך בכתבה המלאה...
 
האומות המאוחדות בשירות הגאולה, המשך בכתבה המלאה...
 
הפתרון , המשך בכתבה המלאה...
 
"משיחי!", המשך בכתבה המלאה...
 
הנשים - ראשונות במערכה , המשך בכתבה המלאה...
 
גם הערבים מקיימים (7) מצוות , המשך בכתבה המלאה...
 
בקרוב מאד: שפה אוניברסלית אחידה, המשך בכתבה המלאה...
 
חשיפה: הסכם השלום הראשון , המשך בכתבה המלאה...
 
 
 
 
   
 

 

בית חב"ד כפר ורדים שע"י בית מנחם -כפר ורדים ע"ש הרבי מליובאוויטש (ע"ר) כתובת: ירדן 1  כפר ורדים  25147. מנהל בית חב"ד ושליח הרבי: הרב עמיחי מרינובסקי טלפון: 04-9576770 פלאפון: 054-7600705 דוא"ל: chabad@kfarvradim.org.il

  
כניסה למערכתהרשמה