התוועדות י"ב – י"ג תמוז

חסידי חב"ד-ליובאוויטש יחד עם עמך בית ישראל חוגגים בימים י"ב – י"ג בתמוז את "חג הגאולה" של רבי רבי יוסף יצחק שניאורסון חמיו של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט"א, במלאת תשעים וארבע שנים לצאתו מבית האסורים על עבודתו בחיזוק התורה והיהדות ברוסיה הסובייטית.

ביום שלישי י"ב בתמוז התקיימה בבית חב"ד התוועדות חגיגית סביב שולחנות ערוכים. הרב מנחם מענדל הלפרין שהגיע במיוחד מהעיר צפת נשא דברים וסיפר את סיפור המאסר והגאולה של הרבי ומיד לאחריו דיבר הרב שלמה גולדפרב והאריך במעלת היום. עשרות האנשים שהשתתפו בהתוועדות שרו ניגוני שמחה בליווי צלילי הגיטרה שנוגנה ברקע השירה.