מסיבת חודש שבט

התאספנו יחד בביתה של אסתר מלין ולמדנו על משמעותו של חודש שבט. תיקון חוש האכילה. האות צ' מרמזת על ההתקשרות לצדיקים. סיפרנו על הבבא סאלי זצ"ל שנפטר בד' שבט ועל י' שבט שבו התחיל הרבי מלובאויטש להנהיג את דורנו לקראת הגאולה השלימה!

הקלטה ממסיבת ראש חודש שבט תשפ"ב