בית כנסת ברחוב הדס, שלב ב'

גבאי: ניסים אביטל
0586655089
ניר אלקיים
0548015552

כתובת:
רחוב הדס 10 (בתוך מבנה המרכז הקהילתי)

תפילות מתקיימות רק בימי שבת וחג!!

זמני תפילת שבת:

מנחה וקבלת שבת:
בזמן הדלקת נרות

שחרית*:
8:00

מנחה:
45 דקות לפני שקיעה

ערבית:
10 דקות לפני צאת השבת

*תפילת שחרית מתחילה ב"הודו"