בית הכנסת המרכזי, רחוב שניר, שלב א'

בית הכנסת המרכזי

הרב: שלמה גולדפרב
0545916460

גבאי: פרי שחף
0523653909

כתובת:
רחוב שניר 154 שלב א'
כיכר 4

זמני התפילות:

ימי חול:

שחרית*- 6:15
שני, חמישי וראש חודש- 6:05

מנחה
רבע שעה לפני השקיעה
ערבית
רבע שעה אחרי השקיעה

שבת:

מנחה וקבלת שבת:

בקיץ- עשר דקות לפני הדלקת נרות
בחורף- בזמן הדלקת נרות

שחרית*:
בקיץ- 8:00
בחורף- 7:30

מנחה:
45 דקות לפני השקיעה

*תפילת שחרית מתחילה מ"הודו"