תפילות שבת

בית כנסת חב"ד

הרב: עמיחי מרינובסקי
0547600705

כתובת:

רחוב ירדן 16 שכונה ו' כפר ורדים

התפילות מתקיימות בימי שבת וחג לפי הצורך הקיים בשכונה. בתיאום מראש.

מנחה וקבלת שבת:
10 דקות אחרי הדלקת נרות
שחרית 8:30
מנחה 13:30
ערבית 10 דקות לפני צאת השבת